Web Toolbar by Wibiya
མདུན་ངོས། ནང་ཆོས། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
 
དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། Tuesday, 26 November 2013 13:10 PDF Print E-mail

དགའ་ཤར་ལྷོ་པ་ནགས་ཤོད་པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

 

རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་ནི།།


གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་ཏེ།།
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཟློས་པའི་གར།།
༸སྐྱབས་མགོན་བླ་མས་མི་འབྲལ་སྐྱོངས།།

 

སྡུག་གི་མུན་པ་བསལ་བ་དང༌།།
བདེ་བའི་སྣང་བ་སྟེར་བྱེད་པའི།།
ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ལེགས་སྤྱད་དེ།།
དགེ་བཅུའི་ཆོས་ཀྱིས་ཤིས་པ་སྩོལ།།

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭ་རུ།།
གནས་པའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ་བ་ཀུན།།
སྡིག་མེད་དགེ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར།།
དགེ་སྡིག་སྤང་བླངས་བཤད་པར་བྱ།།

ཁོ་བོའི་བཤད་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི།།
རང་ཉིད་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་ཡིས།།
ཉམས་མྱོང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཀྱང༌།།
ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བདེན་གཏམ་ཡིན།།

ཕུང་པོ་ལ་ནི་ལྟོས་མེད་ཀྱིས།།
ང་ཞེས་འཛིན་པ་ཨ་འཐས་ལ།།
བདག་འཛིན་གཏི་མུག་མུན་པ་ཟེར།།
དེ་ལས་ཆགས་སྡང་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌།།

དུག་དང་འདྲ་བའི་འདོད་ཆགས་དང༌།།
དེ་བཞིན་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ།།